۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

ارتقا رتبه علمی سرکار خانم دکتر گلی چمنی از مرتبه دانشیاری به استادی را به ایشان تبریک گفته و موفقیت روزافزونشان را از پروردگار متعال خواهانیم.