۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد   

ارتقا رتبه علمی سرکار خانم دکتر گلی چمنی از مرتبه دانشیاری به استادی را به ایشان تبریک گفته و موفقیت روزافزونشان را از پروردگار متعال خواهانیم.